Således vil vi typisk oplægge tag med betontagsten

a) Nedrivning:

Nedtagning af eksisterende tagbelægning, rygninger, lægter, samt tagrender, rendejern og nedløb.

b) Klargøring af spærkonstruktion:

Rengøring af spærflader for søm og lignende.

Opretning af spærflader.

c) Efterisolering:

Hvis bygherres skulle ønske at efterisolere i samme arbejdsgang, kan vi sagtens imødekomme det.

d) Underlag for tagdækning:

Montering af ny strimmel af 12mm vandfast krydsfinerplade langs tagfoden, hvorpå senere monteres alu-fodblik for at sikre afløb fra undertag til tagrende.

Der sikres 2 cm. ventilationssprække under vandfast krydsfinerplade. Dette sikres ved at der mellem spærene indlægges vandfast krydsfiner. Krydsfinerpladen skal opklodses for at skabe en ventilationsspalte på ca. 5 cm, for tagrumsventilationen. I denne spalte monteres der snefangsrør.

Montering af nye rendejern.

Montering af alu-fodblik, for afledning af vand fra undertag.

Oplægning af godkendt diffusionsåbent undertag efter DUKO’s anvisninger.
Montering af udluftningsventiler mellem hvert spærfag.
Montering af 25x50mm trykimprægnerede afstandslister på spærfagene.

Montering af 38x73mm taglægter, sorteringssyrke T1.

e) Tagdækning:

Montering af zinkinddækninger i nødvendigt omfang.

Montering af B&C betontagsten på hele tagfladen.

Oplægning af Ventibånd langs rygninger og grater.

Montering af B&C rygnings- og gratsten på nyt underlag.
Montering af diverse zinkinddækninger/Wakaflex (erstatning for bly) og nye udluftningshætter til faldstammer m.m., samt montering af nye zinkinddækninger/Wakaflex ved skorsten.

f) Tagnedløb:

Der monteres nye tagrender, samt nedløbsrør i nedløbshængsler, tilsluttet rensebrønde.

g) Aflevering:

Slutteligt foretages der oprydning og bortkørsel af byggeaffald inden arbejdets gode aflevering.

Skulle der være ønske om at foretage ændringer i forhold til ovennævnte arbejde, for eksempel et andet materialevalg, indsættelse af Velux vinduer eller kviste i tagfladen, etc. så klarer vi også dét.

Du er derfor meget velkommen til at kontakte os, for yderligere information, på tlf.: 4013 6118.

Læs mere om vores tagarbejde her.

Få et uforpligtende tilbud

Vi giver altid et uforpligtende tilbud, inden vi påtager os en opgave. Få et tilbud, du ikke kan sige nej til.

Call Now ButtonRing op