tagpap Montering

Tagpap montering

rerenap kunne f.eks. være af fabrikat Icopal:

Således vil vi typisk skifte Deres tagpaptag:

1) Udskiftning af tagdækning:

  1. a) Nedrivning:

Nedtagning af eksisterende tagpapbelægning, tagbrædder, samt tagrender, rendejern og nedløb.

Nedtagning af zinkløskanter.

  1. b) Klargøring af spærkonstruktion:

Rengøring af spærflader for søm og lignende.

Tømreren udskifter rådne spær.

Opretning af spærflade ved generel pålaskning af tømmer på alle spær, også til forstærkning af disse.

  1. c) Efterisolering:

Efterisolering af hulrum mellem bjælkespær, op til 200mm.

Der vil restere 3-5 cm fri ventilation mellem tagplader og isolering.

  1. d) Underlag for tagdækning:

Herpå montering af nye 18mm vandfaste krydsfinerplader m/fer-not.

Der sikres 2 cm. ventilationssprække under krydsfinerplade.

Montering af nye rendejern.

Montering af alu-løskant, for at afledning af vand fra tagflade til tagrende.

Montering af 2 lag tagpap, 1 lag underpap, og 1 lag overpap, som brændes på.

  1. e) Tagnedløb:

Der monteres nye plasttagrender, Plastmo system 11, samt nedløbsrør, tilsluttet eksisterende rensebrønde.

  1. f) Aflevering:

Oprydning, bortkørsel af affald og aflevering af projektet.

tagpapmontering
tagpap frederiksberg
Ring op